Miljö & kvalitet

Golvproffsen Solnas Miljöengagemang sammanfattas i följande policy:

 • Vi har engagerade och miljökunniga medarbetare
 • Vi följer tillämpliga lagstiftningar, föreskrifter och andra miljökrav
 • Vi mäter, utvärderar och följer upp vårt miljöarbete mot ständiga förbättringar
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer
 • Vi tillhandahåller produkter och tjänster som hjälper våra kunder i sin miljösträvan
 • Vi lyssnar på åsikter från kunder, allmänhet och övriga intressenter

Golvproffsen Solnas Kvalitetsengagemang sammanfattas i följande policy:

 • Vi använder bara dom bästa produkterna från dom största leverantörerna som t.ex. Bona, Osmo, Timberex.
 • Vi arbetar alltid efter kundens krav, behov och förväntningar
 • Vi genomgår utbildningar och kurser för att ständigt förbättra våra tjänster
 • Vi arbetar alltid för att leverera rätt tjänst i rätt tid
 • Vi utför jobb med hög kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan

Kontakta oss